Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szemelvények a Kolthay család történetéből. 20. század.

2009.11.10

1904.  Bizonyítvány. Kolthay Lajos községi jegyző, zalaszentmihályi lakós nemesi származásáról s előnevéről hivatalos bizonyítvány kiadásáért folyamodott. A vármegye kétségtelen nemeseinek 1733-as összeírásával igazolta, hogy ükatyja Kolthay Imre a vármegye kétségtelen nemeseinek említett jegyzékébe fölvétetett. Egy, Koltában 1740. augusztus 11-én kelt adás-vevési szerződéssel s egy, Koltában 1831. június 26-án kelt, törvényszéki hitelesített tanukihallgatási jegyzőkönyvvel igazolta, hogy a föntebb említett Kolthay Imrének fia László volt, aki a bemutatott hiteles okmányok szerint Vasvármegyétől, Koltából Zalavármegyébe költözött s kinek utódjai Felső-Hahót községben telepedtek meg. Hogy ezen László fia Antal, ezé József, ezé Mihály volt, hogy ezen Mihálynak a fia a folyamodó, azt Zala vármegye nemeseinek 1829-ik évi összeírásával s hiteles anyakönyvi kivonatokkal bizonyította. Vasvármegye kétségtelen nemeseinek 1733-ik évi föntebb említett összeírásával, továbbá Vasvármegye 1595. évi közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonatával s végre egy 1755. szeptember 15-én kelt perfelvételi jegyzőkönyvvel igazolta, hogy családja s családjának tagjai közül maga az ükatyja Kolthay Imre és dédatyja Kolthay László is a „koltai” előnevet használták és azzal hatóságok előtt is neveztettek. Az előadottak szerint folyamodó családjának nemessége, törvényes leszármazása, nemkülönben nemesi előneve is igazolva lévén, ennek alapján azt, hogy a folyamodó Kolthay Lajos községi jegyző, zalaszentmihályi lakós régi magyar nemes családból származik s a „koltai” előnév viselésére jogosítva van, hivatalosan bizonyítom. Bezerédj István alispán.

1920. Hatósági bizonyítvány. A szentgotthárdi járás főszolgabírája hivatalosan igazolja,hogy Koltay Antal körjegyző a tanácsköztársaság ideje alatt a rábatótfalusi körjegyzőség vezetését látta el mint helyettes körjegyző. Bizonyítom,hogy nevezettnek működése és magatartása a bolsevizmus szolgálatára nem irányult és politikai megbízhatóság szempontjából sem a Károlyi féle forradalom,sem a kommunizmus ideje alatt kifogás alá nem esett. Főszolgabíró.

1942. Méltóságos és nemzetes vitéz Kolthay Ferenc úrnak,m.kir. vezérőrnagy. Kedves Feri! A Vkf. úr Őnagyméltósága engem bízott meg azzal,hogy ezúttal hivatalosan közöljem Veled,miszerint a vezetőség - érdemeid teljes elismerése mellett - 1943. évi február hó 1-vel történő nyugállományba helyezésedet határozta el. Régi barátságunk feljogosít arra,hogy arra kérjelek,hogy e hírt fogadd azzal a büszke öntudattal,melyre egy érdemekben gazdag,becsületben végzett munkával telt szolgálati idő jogosít fel. Ha az ember az első meglepetésen túljutott,saját és családja és barátai érdekében legjobban akkor cselekszik,ha olyan bölcsen fogja fel a helyzetet,mint Te tetted. Büszke lehetsz Feri arra,amit végeztél,ezt előljáróid el is ismerték az Általad ismert módon is.[előléptetés altábornaggyá] Most hogy e fordulat bekövetkezett,ne haragudj senkire,hisz ez ma Neked,holnap nekem,mindnyájunk közös sorsa. Szeretettel ölel: vitéz Náday altbgy.

1942. Nagyméltóságu és nemzetes vitéz Kolthay Ferenc úrnak,m.kir.altábornagy. Vitéz Kolthay Ferenc altbgy. a m.kir.27.székely könnyű hadosztály parancsnoka nyugállományba való helyezése folytán  kiválik a tényleges állományból  és távozik a IX.hdt. - és a honvédség - kötelékéből. Sok évi kimagasló és hűséges szolgálataiért és teljesítményéért a Legfelsőbb Szolgálat nevében bensőséges köszönetemet és legteljesebb elismerésemet fejezem ki. Veress altbgy.

1947. Bizonyitvány. Várvölgy község Nemzeti Bizotsága Igazolja,hogy Kolthay László várvölgyi lakos kit gyermekora ota ismerünk a dolgozó népet mindig meg becsülte és azzal igenyjo vizsonyban volt. Demogratikus felfogása és magatartása megnyilványu aban is,hogy töb mint egy éve mind mezögazdasági munkás tartyafen magát kétkezemunkájával. Soha népellenes cselekedetet el nem követett és a hozzá forduló dolgozokon mindig segitet. Semmi féle politikai pártnak tagja nem volt. Nemzeti B. elnök Szente Lajos, Kovács Kálmán, Végh Ernő.

1948. Nyilatkozat.      Alulírott Diczfalussy Ferenc rendőrvezérőrnagy Kolthay Ferenc ny. áll. Honvéd vezérőrnagy felkérésére igazolom, hogy nevezett 1939 és 40-es években dandárparancsnokom volt és mint ilyen mindent elkövetett, hogy megbízhatatlanságom folytán zászlóalj parancsnoki állásomból való eltávolításomat megakadályozza. Ugyancsak Kolthay Ferenc ny. áll. Vezérőrnagy  volt az, aki félzsidó fiam leszerelését  kieszközölte, megakadályozván így annak munkaszolgálatra való berendelését. Fenti tettekkel, de nyilatkozataival is több ízben tanújelét adta annak, hogy a fasiszta elgondolásokkal nem ért egyet, s hogy az akkori intézkedéseket magáévá nem teszi. Diczfalussy Ferenc rendőrvezérőrnagy

1951. Kolthay Alajos szegedi tanügyi főtanácsost, aki 1881-ben  született, a hortobágyi Árkus tanyára hurcolták el kényszermunkatáborba 1951 augusztusában. Ott is hunyt el.

 

1960. Feltételes szabadságra bocsátott igazolványa. Az igazolvány tulajdonosa Kolthay László. Fentnevezett szervezkedés bűntette miatt kiszabott börtönbüntetéséből 3 évet,11 napot kitöltött. Büntetése hátralevő részére,1961. március hó 4. napjáig a Bv. parancsnokság feltételes szabadságra bocsátotta, ezért őt a mai napon szabadlábra helyeztem. Márianosztra 1960. március 15. Niedermüller ezds parancsnok.

1991. A Magyar Köztársaság nevében az 1956-os emlékérmet adományozom Kolthay László részére. A nemzet sorsát és történelmét meghatározó dicsőséges forradalmunk alatt példamutatóan helyt állt,fogadja ezért A Magyar Nemzet köszönetét. Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke.

1992. Kolthay László, Keszthely,Malom u.5. Tisztelt Kolthay Úr! Örömmel tudatom,hogy a Honvédelmi Minisztériumban folyó katonai rehabilitáció keretében a rendfokozatától történt megfosztását megvizsgáltuk és javaslatot tettünk visszaadására. A Honvédelmi Miniszter úr a javaslatot elfogadta,a lefokozási parancsot,mint törvénysértő intézkedést hatályon kívül helyezte és a 103/1992.számú parancsában visszaadta hadnagyi rendfokozatát és egyben előléptette ŐRNAGGYÁ. Tisztelettel: Szőke László elnök.

1994. Én,mint a vitézek főkapitánya emlékezetül adom mindenkinek,akit illet,hogy a hadszintereken és a nemzet szabadságáért vívott harcokban vitézségének és nemzeti érzésének kiváló tanúbizonyságát adó vitéz Kolthay László várományosát Kolthay István Lajos urat a Vitézi Szék javaslatára,s miután a vitézi fogadalmat letette,vitézzé avattam,és a Vitézi Rend tagjai sorába felvettem. Msg.vitéz Vargha Gábor főszéktartó,vitéz József Árpád fhg.kir.herceg a Vitézi Rend Főkapitánya.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Levitra 20mg Preis 12 Stuck EllOveque

(EllBels, 2019.10.06 02:56)

Vente Cialis Belgique Amoxicillin Veterinary Use Cats Baclofene Alcool Canada <a href=http://nefoc.com>propecia critica</a> Cephalexin Caps Antibiotics For Sale Uk

Generic Viagra Generic Meltabs Viagra EllOveque

(EllBels, 2019.08.25 21:11)

Effetti Cialis Scaduto <a href=http://rxbill6.com>levitra why so exspensive</a> Plavix Online Prices

Iv Zithromax KelFret

(KelFret, 2018.12.27 00:55)

Vendo Cialis Originale <a href=http://propecorder.com>propecia ireland</a> Cephalexin And Marijuana Levitra Per Quanto Tempo Comparer Les Prix Usa En Ligne <a href=http://cial40mg.com>cialis cheapest online prices</a> Lioresal En Canada Vrai Cialis Prix <a href=http://rxbill6.com>levitra plus</a> Cvs Pharmacy Viagra Buy Cialis Super Active Plus Peor Hora Para Tomar Propecia <a href=http://rxbill8.com>where to buy cialis online safely</a> Priligy Fda Approval Amoxil 500mg With Food Discount Generic Levitra Antibiotics For Sale 24 Hour Delivery <a href=http://drugslr.com>generic cialis canada</a> Propecia Ganarpelo Cialis Caducado Propecia Sperm Count How To Buy Legally Pyridium Visa Medication Overseas <a href=http://buycialcheap.com>cialis 5mg best price</a> Brand Viagra Best Price Abc Pharmacy Canada